Τάπα κορμού μηχανής

Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος σε μορφή .pdf