Ροδέλες χαλκού-αλουμινίου

Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος σε μορφή .pdf