Σωλήνες νερού-βενζίνης-λαδιού

Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος σε μορφή .pdf